Östhammars Nyheter

Nyhetssajt med kultur och begravningar i fokus

Vi är en nyetablerad nyhetssajt som förmedlar senaste nyheter inom regionerna Östhammar, Uppsala, Gävle och Norrtälje. Våra nyheter kretsar inom framför allt kulturella evenemang och nyheter relaterade på olika sätt till begravningar.

Som ett led i att förmedla de senaste nyheterna inom Östhammar, Gävle, Norrtälje och Uppsala kring kulturella händelser och begravningar har denna sajt etablerats. Kulturella händelser kan röra sig om bokmässor, teaterpjäser, musikfestivaler och evenemang inom olika konstnärliga områden. De kulturella händelserna inom regionerna är många varje år och behöver uppmärksammas mer. Inom begravningar kan man inte nog betona vikten av att förmedla de nyheter som pågår inom området och som påverkar människor i regionerna på olika sätt.

Begravningar är en så stor del av livet som många inte vill eller vågar ta del av, av olika skäl. Det är skrämmande att tänka på begravning av närstående och släktingar. Dessutom vill man gärna inte våga tänka på den dagen då man själv kommer begravas. Begravningsbyråerna är de som tar hand om sedvanliga begravningar i Sverige, men det är viktigt att information om begravningar kommer ut till allmänheten, för att på så sätt upplysa om vad som händer bakom ridåerna på begravningsbyråerna. Vad kostar begravningar? Vad ska man tänka på och vilka frågor är viktiga inför begravningar av närstående? Vilka rättigheter har jag som individ, som jag kan påverka inför min egen begravning? Vill jag begravas på en vanlig kyrkogård eller har jag andra preferenser som ligger utanför kyrkans område baserat på andra värderingar eller religioner?

Dessa frågor och andra nyhetsrelaterade ämnen hoppas vi kunna förmedla.